Trong bao nhiêu năm tháng mình text nhiều em gà, nay đã chọn lọc được 1 số con để làm nọc, Gà đã thành tích xuất sắc rất nhiều, nay để làm nọc cản gà con cho anh em chơi thử, gà trống mãi đêu tốt ,bổn tốt
Nay gà lên cho ae chơi thử bổn
MS1: Điều chân vàng 8móng đen 1kg2(50%mỹ 50%asil) ae nào chơi gà nhìn sẽ bik Giá:1tr5


Ms2: Điều chân vàng 8móng đen, 9lag5 (lãi mỹ 25%) bổn đá cựa, Lỗi đá :canh,nạp
Giá:Đá BánMS3:Chuối chân vàng,8móng đen,1k3
Thành tích : Win 1x (10/7/2013) ( gà bao lỳ, bao lông, Giá: 1tr

MS4: Chuôi chân vàng 8móng đen, 1k4,
Win3x , nạp như cố máy Giá: 1tr kèm theo em gà mái bông chân xanh cam (1k2) bổn gà hay Giá :700k mua 1 bộ 1tr5 No fix

MS5: Gà mỹ rặc ko ben, 9lag5,chân trắng,11tháng Gà này ko nói nhiều, như 1 cái máy.bao miệng lông (a e cu mang ga qua text thoải mái) Giá: 2tr2


Kèm theo mấy em gà mãi mỹ, 9lag>>1kg chân xanh hết

2 chị em như nhau ,gà chuẩn bị đẻ lữa so, đang kêu ổ, mối em 1tr5 No fix
1 Bộ 1 trống 2 mái 4tr5 No fix
Kèm thêm 3 em gà mãi rừng lai mỹ

500k/1em gà mới đẻ lứa so
Địa chỉ: Biên hòa-Đồng nai Gần công viên 30/4
SDT : 01284926000
Anh em qua cho y kiến