ai kết cái đám xàm xàm này thì liên hệ dưới chữ kí nhé
.................................................. ...........................................
chỉ bán cả lô giá 220k/sim
096.3334.665
096.3334.667
096.3334.669
096.3334.676
096.3335.545
096.3336.377
096.3336.373
096.3336.357
096.3336.404
096.3337.202
096.3337.212

096.3337.228
096.3337.229
096.3337.232
096.3337.242