Con này lúc 2kg6 thắng phá lấu sổ 3 trong vòng 5-6 chân. Đối thủ chạy nên không thể nói lên điều gì.
Không có thời gian nuôi đá nên mập quá, giờ chắc hơn 2kg8.
Lối đá nạp khá, gay dở chỉ đá vài ba miệng lông, nói chung theo tầm tui chơi thì khỏang 5-6 nút.
Hiện tại lại rớt lông, may mắn có bổn gà tre hay và nhiều quá nên tập trung chơi gà tre, bán bỏ gà nòi
Hình
Màu khét sửa, vảy 2 hàng trơn, mồng chỉ thiên, cựa chỉ địa,
Giá 800K, không thể bớt nữa
DT 0909126047 nhà ở Lò Gốm Q6
Ngoài ra còn vài con nòi tơ bổn tốt ai thích thì xử luôn.