Chỗ em cần nhập khoảng 500 - 1000 sim sinh viên mobi cả 10 số và 11số,

Bác nào có hàng call ae giao lưu

0945.34.43.43 / 0967.466.488

Các bác xem bài up hộ cho em sớm mua đc hàng à
Các bác xem bài up hộ cho em sớm mua đc hàng à