Như tiêu đề :

09.6262.1996 + 09.2662.1996

09.2626.1991 + 09.2662.1991


QUá chuẩn cho đôi tình nhân trẻ !!

AE kết Call : 09.2626.1991 lấy giá chuẩn !

HL : 09.2626.1991

Chúc ace mua may bán đắt !