Về quê chơi được tặng gà tình mần thịt nhưng vã quá nên đem lên cho các bác

Giá : 350 k
Địa chỉ : 12 Châu Văn Liêm Quận 5 TP.HCM
Điện thoại : 01688181263