Dư một tai phone I Phone 5 hàng loại 2 nghe cũng ấm , bạn nào cần cứ liên hệ

Giá : 150 k
Địa chỉ : 12 Châu Văn Liêm Quận 5 TP.HCM
Điện thoại : 01688181263