Lấy Cả Lô Call Có Giá Tốt.
Lấy LGiao Lưu
Giảm 10%. (Còn fix nữa)

0942.06.1386 = 500k.
0984.03.63.73 = 500k.

01643.777.444 = 1tr300k.
0123.584.5555 = 1tr300k.
0125.402.3333 = 800k.
0125.402.7777 = 900k.
0127.518.7777 = 900k.
01674.646.646 = 900k.
01234.669.969 = 400k.
01234.669.699 = 400k.
01276.369.468 = 399k.
01278.468.369 = 399k.
01272.579.468 = 330k.
01239.246.468 = 330k.

call or sms: 0.966.696.096.
giao sim trên toàn quốc.


AE ghé tham quan up hộ em 1 tay nhé.

Thank's ae nhiều ạ.