Bán chung Cư Thnh Lc ( First Home ) giá r Dành cho người thu nhp thp
*Din Tích nh Qun 12
*
D án the First Home *ta lc ti đường Vườn lài, phường Thnh Lc, qun 12,
Quy mô 4 blook bao gm 14 tng vi 386 căn h, 1 tng hm và tng trung tâm thương mi.
*Nm phía Tây Bc ca Thành ph H Chí Minh, được bao quanh bi mt phn quc l 1A,
*và được biết đến là ca ngõ giao thông quan trng
ca Thành ph ni lin vi các tnh min Đông Nam B.

Các trung tâm mua sm sm ut như Big C, Metro ,
các khu công nghip Bình Chiu, Sóng Thn.và các khu cao c.
*Din tích 42m2, 47m2,* 58m2

Giá ch t *9 triu 8/ m2, *cho căn h 2 phòng ng.
Giao nhà trong vòng 12 tháng. Vi* tim lc tài chính cũng như đơn v thiết kế
*và xây dng ca Hàn Quc luôn đạt được theo tiến độ ca d án.
Thanh toán linh hot nhiu đợt.
Ngân hàng h tr 70 đến 80% giá tr căn h vi lãi sut ưu đãi 6%/ năm trong vòng 15 đến 20 năm.
Dù thc mc nh nht hãy gi cho chúng tôi

Liên h ngay vi Ch đầu tư

Mr Chinh: 0938.879.690 để s hu* căn h mơ ước