Đừng nghĩ rằng giá sách đơn giản là những cái ô đặt đâu đó và bạn chỉ cần cho sách vào đấy. Nó có thể là một tác phẩm nghệ thuật đích thực.

Bạn có thể nghĩ ra rất nhiều những ý tưởng thú vị cho giá sách. Muốn thực hiện, chỉ đơn giản là ra xưởng gỗ và đặt theo mẫu. Chúng tôi có khá nhiều ý tưởng mà có thể bạn chưa nghĩ tới đấy, hãy thử xem.


thiết kế văn phòng với giá sách độc đáo

những mẫu thiết kế văn phòng độc đáo

Xem thêm: tủ hồ sơ cao cấp