tình hình em đang cần tìm gấp cho khách em tứ 9 đầu 091 (tránh 4 &7)chấp nhận giá cao
bác nào có hú em.thank