Cần bán: 096 3568 486 (Ba năm Lộc Phát, Bốn mùa Phát Lộc) giá 850kAnh em quan tâm call:
0969 60 61 61