Mình có một số pin, sạc gin theo máy Sony 31fx chưa xài cần bán:
1 - Pin VGP-BPS22 3500mAh/39Wh gin còn nguyên bao, chưa sử dụng, giá: 1.000k, mua 3 cục tính 950k

2 - Pin VGP-BPS22 3500mAh/39Wh gin, đã khui chưa sử dụng, giá: 900k mua 3 cục tính 850k

3 - Cục sạc + cáp Sony VGP-AC19V48 gin còn nguyên bao, chưa sử dụng: 500K, mua 3 cục tính 450k

Liên hệ sau 5h, Metro Q6
Đt: 0903184934
Email: binh272@yahoo.com.vn