Bán:
0962.000.333
0968.818.818
Trả trước nguyên kít
Giá: 9t9 1 sim
Không mặc cả
LH:0169.666.8888