Bac nào có nhu cầu nhập dòng tomato thì alo em nha. Sim nk không có 13 49 53