[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[h=3][URL="https://plus.google.com/u/0/107438587241586426336/posts/FLGM3zBsut8"]Bánh trung thu Kinh Đô[/URL] SÔNG ĐÁY tại TPHCM
Gọi [B]0902 301 503[/B] để có mức chiết khấu cao nhất[/h][TABLE="width: 878"]
Giảm đến 29% cho Quý Khách Hàng, Doanh Nghiệp, Quý Công ty
11 Sông Đáy, Phường 02, Quận Tân Bình
[h=3][/h][h=3][/h][h=3]Bánh Trung Thu Kinh Đô[/h]Gọi [B]0902 301 503[/B] để có mức chiết khấu cao nhất


[TABLE="width: 861"]
[TR]
[TD]STT[/TD]
[TD]TÊN HÀNG[/TD]
[TD]MÃ [/TD]
[TD]QUI CÁCH[/TD]
[TD] ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) [/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]1[/TD]
[TD]KC_Trăng Vàng Kim Cương (12 bánh) (2 hộp/ thùng)[/TD]
[TD]KC[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 2,500,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2[/TD]
[TD]BK_Trăng Vàng Bạch Kim (6 bánh + trà) - Gold + đỏ ( 5 hộp / thùng)[/TD]
[TD]BK[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 1,200,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3[/TD]
[TD]HKD_Trăng Vàng Hoàng Kim Đỏ (4 bánh + trà) ( 5 hộp / thùng)[/TD]
[TD]HKD[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 880,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4[/TD]
[TD]HKDV_Trăng Vàng Hoàng Kim Đỏ Vàng (4 bánh + trà) ( 5 hộp / thùng)[/TD]
[TD]HKDV[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 880,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]5[/TD]
[TD]HNT_Trăng Vàng Hồng Ngọc Tím Bạc (6 bánh hiện đại) ( 5 hộp / thùng)[/TD]
[TD]HNT[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 720,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]6[/TD]
[TD]HND_Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ (4 bánh) ( 8 hộp/ thùng)[/TD]
[TD]HND[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 550,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]7[/TD]
[TD]HNX_Trăng vàng Hồng Ngọc Xanh Bạc (4 bánh) ( 8 hộp/ thùng)[/TD]
[TD]HNX[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 590,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]8[/TD]
[TD]HNDB_Trăng Vàng Hồng Ngọc Đỏ Bạc (4 bánh) ( 8 hộp/ thùng)[/TD]
[TD]HNDB[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 550,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]9[/TD]
[TD]HNV_Trăng Vàng Hồng Ngọc Vàng ( 4 bánh) ( 8 hộp/ thùng)[/TD]
[TD]HNV[/TD]
[TD]Hộp[/TD]
[TD] 550,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]10[/TD]
[TD]14_Vi Cá Jambon 4 Trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng)[/TD]
[TD]14[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 390,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]11[/TD]
[TD]24_Gà quay jambon 4 trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng)[/TD]
[TD]24[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 310,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]12[/TD]
[TD]34_Jambon bát bửu 4 trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng)[/TD]
[TD]34[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 300,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]13[/TD]
[TD]44_Thập cẩm lạp xưởng 4 trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng)[/TD]
[TD]44[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 260,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]14[/TD]
[TD]64_Đậu xanh 4 trứng (800gr) ( 6 bánh / thùng)[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 240,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]15[/TD]
[TD]1_Vi Cá Jambon 2 Trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 130,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]16[/TD]
[TD]2_Gà quay jambon 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 100,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]17[/TD]
[TD]3_Jambon bát bửu 2 trứng - ĐB 250gr)[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 96,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]18[/TD]
[TD]4_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]4[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 90,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]19[/TD]
[TD]5_Hạt sen 2 trứng - ĐB ( 250gr)[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 76,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]20[/TD]
[TD]6_Đậu xanh 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]6[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 74,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]21[/TD]
[TD]7_Sữa dừa 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]7[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 74,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]22[/TD]
[TD]M_Khoai môn 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]M[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 75,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]23[/TD]
[TD]L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]L[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 75,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]24[/TD]
[TD]T_Hạt sen trà xanh 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]T[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 78,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]25[/TD]
[TD]R_Đậu đỏ 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]R[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 74,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]26[/TD]
[TD]A_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng - ĐB (250gr)[/TD]
[TD]A[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 98,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]27[/TD]
[TD]12_Vi Cá Jambon 2 trứng (210gr) [/TD]
[TD]12[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 110,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]28[/TD]
[TD]22_Gà quay jambon 2 trứng (210gr) [/TD]
[TD]22[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 92,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]29[/TD]
[TD]32_Jambon bát bửu 2 trứng (210gr) [/TD]
[TD]32[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 84,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]30[/TD]
[TD]42_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (210gr) [/TD]
[TD]42[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 80,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]31[/TD]
[TD]52_Hạt sen 2 trứng (210gr) [/TD]
[TD]52[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 68,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]32[/TD]
[TD]62_Đậu xanh 2 trứng (210gr) [/TD]
[TD]62[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 65,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]33[/TD]
[TD]72_Sữa dừa 2 trứng (210gr) [/TD]
[TD]72[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 65,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]34[/TD]
[TD]M2_Khoai môn 2 trứng (210gr) [/TD]
[TD]M2[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 67,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]35[/TD]
[TD]L2_Đậu xanh lá dứa 2 trứng (210gr)[/TD]
[TD]L2[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 67,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]36[/TD]
[TD]T2_Hạt sen trà xanh 2 trứng (210gr)[/TD]
[TD]T2[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 70,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]37[/TD]
[TD]R2_Đậu đỏ 2 trứng (210gr)[/TD]
[TD]R2[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 65,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]38[/TD]
[TD]A2_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng (210gr)[/TD]
[TD]A2[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 90,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]39[/TD]
[TD]21_Gà quay jambon 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]21[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 57,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]40[/TD]
[TD]31_Jambon bát bửu 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]31[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 55,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]41[/TD]
[TD]41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]41[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 51,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]42[/TD]
[TD]51_Hạt sen 1 trứng ( 150gr)[/TD]
[TD]51[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 44,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]43[/TD]
[TD]61_Đậu xanh 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]61[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 42,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]44[/TD]
[TD]71_Sữa dừa 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]71[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 42,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]45[/TD]
[TD]M1_Khoai môn 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]M1[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 43,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]46[/TD]
[TD]L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]L1[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 43,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]47[/TD]
[TD]T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]T1[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 46,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]48[/TD]
[TD]R1_Đậu đỏ 1 trứng (150gr)[/TD]
[TD]R1[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 42,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]49[/TD]
[TD]A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum (150gr)[/TD]
[TD]A1[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 55,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]50[/TD]
[TD]40_Thập cẩm lạp xưởng (150gr)[/TD]
[TD]40[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 46,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]51[/TD]
[TD]60_Đậu xanh (150gr)[/TD]
[TD]60[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 38,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]52[/TD]
[TD]XTC_Thập cẩm (150gr)[/TD]
[TD]XTC[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 55,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]53[/TD]
[TD]XTX_Trà xanh Hạt Hawai 0T (150gr)[/TD]
[TD]XTX[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 52,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]54[/TD]
[TD]XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0T (150gr)[/TD]
[TD]XDX[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 50,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]55[/TD]
[TD]XMD_Mè đen hạt dưa (150gr)[/TD]
[TD]XMD[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 50,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]56[/TD]
[TD]81_Bánh dẻo thập cẩm jambon 1 trứng (250gr)[/TD]
[TD]81[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 60,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]57[/TD]
[TD]82_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (250gr)[/TD]
[TD]82[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 56,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]58[/TD]
[TD]83_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (250gr)[/TD]
[TD]83[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 54,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]59[/TD]
[TD]84_Bánh dẻo sữa dừa 1 trứng (250gr)[/TD]
[TD]84[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 54,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]60[/TD]
[TD]85_Bánh dẻo hạt sen (250gr)[/TD]
[TD]85[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 48,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]61[/TD]
[TD]86_Bánh dẻo đậu xanh (250gr)[/TD]
[TD]86[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 45,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]62[/TD]
[TD]91_Bánh dẻo thập cẩm 1 trứng (180gr)[/TD]
[TD]91[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 45,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]63[/TD]
[TD]92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (180gr)[/TD]
[TD]92[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 42,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]64[/TD]
[TD]93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (180gr)[/TD]
[TD]93[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 40,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]65[/TD]
[TD]95_Bánh dẻo hạt sen (180gr)[/TD]
[TD]95[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 36,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]66[/TD]
[TD]96_Bánh dẻo đậu xanh (180gr)[/TD]
[TD]96[/TD]
[TD]Cái[/TD]
[TD] 35,000 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[h=3][URL="https://www.facebook.com/notes/v%C4%83n-nguy%E1%BB%85n-th%C3%A0nh-nh%C3%A2n/nh%C3%A0-ph%C3%A2n-ph%E1%BB%91i-b%C3%A1nh-trung-thu-kinh-%C4%91%C3%B4-%C4%91%E1%BA%A7u-ti%C3%AAn-v%C3%A0-l%E1%BB%9Bn-nh%E1%BA%A5t/626424767369634"]Nhà phân phối bánh trung thu Kinh Đô[/URL] 2013 tại TPHCM xin kính chào quý khách[/h]- Chuyên bán Bánh trung thu Kinh đô, [B]Có Bánh suốt mùa Trung Thu[/B] tại TPHCM
- Giảm đến 29% cho Quý Khách Hàng, Doanh Nghiệp, Quý Công ty
- Giao hàng tận nơi tại TP.HCM
- Xuất [B]hóa đơn đỏ[/B] theo yêu cầu
- Nhận phân phối giá sỉ cho các [B]đại lý[/B] bánh trung thu Kinh Đô 2013 tại TPHCM
- Mua càng nhiều giá càng rẻ
- Điện thoại: [B]0902 301 503 [/B](24/24)
- Địa chỉ : 11 Sông Đáy, Phường 02, Quận Tân Bình
- Email : [B]banhtrungthu.biz@gmail.com[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]