LH tại*đây
- Hướng dẫn Gia hạn Visa Việt Nam. Cấp mới Visa Việt Nam. Lưu trú cho người nước ngoài và Việt Kiều.
* - GIA HẠN VISA;
- Gia hạn 1 tháng 1 lần: 25 usd.
- Gia hạn 3 tháng 1 lần: 30 usd.
- Gia hạn 3 tháng nhiều lần: 78 usd.
* - CẤP MỚI VISA:
- Cấp mới 1 tháng 1 lần: 50 usd.
- Cấp mới 3 tháng 1 lần: 60 usd.
- Cấp mới 3 tháng nhiều lần: 85 usd.
* - THẺ TẠM TRÚ:
- Hướng dẫn làm nhanh thẻ tạm trú 1 -3 năm cho người nước ngoài và Việt Kiều đang công tác tại Việt Nam.
- Thẻ 1 năm: 120 usd.
- Thẻ 2 năm: 140 usd.
- Thẻ 3 năm: 160 usd.
- Thẻ tạm trú 1 - 3 năm không cần giấy phép lao động, vui lòng liên hệ.
- Hướng dẫn xin miễn thị thực 5 năm cho Việt Kiều, người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam.
- Hướng dẫn làm nhanh hõ chiếu phổ thông.