Đại học Thương Mại Tuyển sinh Trung Cấp lên ĐH 2013Căn cứ Quyết định số 2708 /QĐ – BGD ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho trường Đại học Thương mại dao tao lien thong từ trình độ trung cấp, CĐ lên trình độ đại học Căn cứ chỉ tiêu tuyen sinh dao tao năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mạiTrường Đại học
Thương mại tuyen sinh dao tao liên thông từ trình độ trung cấp,CĐ lên đại học năm 2013 như sau:
1. Ngành đào tạo:
- Ngành Kế toán, Quản Trị Kinh Doanh, Tài chính ngân hàng
2. Thời gian đào tạo:
TC - ĐH :từ 2,5 năm đến 3 năm
CĐ - ĐH: 1.5 năm
3. Tổ chức đào tạo:
Chương trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo ngành và chuyên ngành tương ứng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua. Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại quyết định tổ chức triển khai các chương trình dao tao lien thong theo các học kỳ.
- Thời gian học: Học ngoài giờ hành chính

4. Cấp bằng tốt nghiệp: Sau khi kết thúc quá trình học, sinh viên sẽ được cấp bằng do Đại học Thương mại cấp.
5. Đối tượng tuyển sinh:
- Là những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng gần với ngành đăng ký dự thi. Nhận cả TC, CĐ nghề
- Môn thi: Toán nguyên lý, tiếng anh, kinh tế chính trị
Nhận hồ sơ: Tháng 05/2013 đến 01/08/2013
Ôn tập : Dự kiến 08/2013
Ngày thi : dự kiến 24,25/08/2013
7. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm :
- Phiếu đăng ký (theo mẫu)
- Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp, CĐ (có công chứng);
- Bản sao kết quả học tập (có công chứng);
- Bản sao Giấy khai sinh;
- 2 ảnh cỡ 4 x 6; 2ảnh 3x4;
- 2 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.
6. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYEN SINH :

Liên hệ : Ms Huyền - tư vấn tuyển sinh
Mobile: 0963.133.363 ( lưu ý liên hệ trước khi tới nộp hồ sơ)
http://tuyensinhdaotao.org/home