Không phải người thành đạt mới dùng Sim Số Đẹp

Chính Sim Số Đẹp đã giúp họ thành đạt

Hãy để con số nói lên bạn là Ai


Nhằm tri ân Khách Hàng đã ủng hộ suốt trong thời gian qua .

Viễn Thông Công Hoàng Xin Phá Giá Để Tri ân anh em 5giay.vn


Sim tứ Quý 6666 Viettel 10 số giá chỉ 450k

Sim Tứ Quý 8888 hàng 10 số giá chỉ 800k

Mua sim liên hệ : 0945.13.4444

Nhận Đặt Sim Vip Từ 1tr - 500tr

Nhận Cầm Sim Số Đẹp


Số


Tứ Quý 6666 Viettel Vip


09.6423.6423======
Giá


950k
09.6666.1021====== 450k
09.6666.1022====== 550k
09.6666.1023====== 550k
09.66661.024====== 600k
09.6666.1025====== 550k
09.6666.1026====== 550k
09.6666.1027====== 550k
09.6666.1028====== 600k
09.66661.029======
09.66661.030======
650k
Xong
09.6666.1031====== 500k
09.6666.1032====== 500k
09.66661.034====== 550k
09.6666.1035====== 550k
09.66661.036====== 600k
09.66661.037======
09.66661.038======
09.66661.039======
600k
Xong
Xong
09.6666.1041====== 450k
09.6666.1042====== 450k
09.66661.043====== 550k
09.6666.1044====== 600k
09.6666.1045====== 650k
09.6666.1046====== 550k
09.6666.1047====== 550k
09.6666.1048====== 550k
09.66661.049======
09.66661.050======
650k
Xong
09.66661.051====== 800k
09.66661.052====== 800k
09.66661.053====== 800k
09.66661.054====== 700k
09.66661.057====== 700k
09.66661.058====== 800k
09.66661.059====== 800k
09.66661.062====== 700k
09.66661.064====== 550k
09.66661.065======
09.66661.069======
09.66661.070======
600k
Xong
Xong
09.66661.071====== 600k
09.66661.072====== 700k
09.66661.073====== 700k
09.66661.074====== 700k
09.66661.075====== 800k
09.6666.09.80====== 800k
09.66661.082====== 700k
09.66661.083====== 700k
09.6666.09.83====== 800k
09.66661.084====== 700k
09.6666.09.85====== 800k
09.66661.087======List Sim Tam Hoa Vip
Xong0935.175.000====== 550k
0935.122.000====== Xong
09444.24.000====== 750k
09444.76.000====== Xong
09444.78.000====== 750k
09444.83.000====== 750k
09444.82.000====== 750k
09.4447.1000====== 750k
09444.66.000====== 1300k
09444.88.000====== Xong
09444.76.111====== 750k
0935.148.111====== Xong
0935.175.111====== Xong
09444.73.111====== Xong
09.44445.111====== 1300k
0935.187.111====== Xong
0935.195.111====== Xong
09444.26.222====== Xong
09444.59.222======
09444.11.222======
850k
1600k
09444.86.222====== Xong
09444.67.222====== 850k
094.22.333.11====== 650k
09351.333.00====== 450k
09351.333.22====== 450k
09444.27.333====== 850k
09444.29.333====== 850k
09444.70.333====== 850k
09444.67.333======
094.22.33330======
094.22.33331======
850k
850k
850k
09444.30.444====== Xong
0935.188.444====== Xong
0935.122.444====== Xong
0935.169.444====== Xong
0935.175.444====== Xong
0935.128.444====== Xong
0935.176.444====== Xong
0935.149.444======
0944.42.41.42======
0944445.234======
0944445.123======
0944.459.495======
094444.6968======
Xong
500k
750k
700k
550k
800k
0935.142.444====== Xong
0935.140.444====== Xong
0935.173.444====== Xong
0935.157.444====== Xong
0935.143.444======
09444.37.555======
09444.78.555======
09444.32.555======
09444.70.555======
09444.27.555======
09444.92.555======
09444.29.555======
09444.29.666======
09444.10.666======
09444.89.666======
09444.70.666======
09444.63666======
09444.32.666======
09444.37.666======
09444.78.666======
09444.99.3666=====
0935.14.9666======
0935.174.666======
09.444777.87======
09444777.98======
0942.188.777======
09444.89.777======
09444.23.777======
09444.32.777======
094448.7779======
09444.85888======
09444.25.888======
09444.72.888======
09444.23.888======
0935.140.888======


List Tứ Quý 8888 Vip
Xong
1300k
1300k
1300k
1300k
1300k
1300k
1300k

2600k
2500k
2600k
2500k
2900k
2500k
2500k
2500k
2700k
2400k
2400k

1300k
800k
1500k
1500k
1500k
1500k
1800k
5500k
4900k
4900k
4800k
3800k
0925.8888.94====== 800k
0925.8888.93====== 800k
0925.8888.92====== Xong
0925.8888.91====== 800k
0925.8888.76====== 800k
0925.8888.64====== 800k
0925.8888.63====== 800k
0925.8888.01====== 800k
0925.8888.02====== 800k
0925.8888.03====== 800k
0925.8888.04====== 800k
0925.8888.05====== 800k
0925.8888.06====== 800k
0925.8888.07====== 800k
0925.8888.10====== Xong
0925.8888.12====== 800k
0925.8888.13====== 800k
0925.8888.14====== 800k
0925.8888.15====== 800k
0925.8888.17====== 800k
0925.8888.19====== Xong
0925.8888.20====== 800k
0925.8888.21====== 800k
0925.8888.23====== 800k
0925.8888.24====== 800k
0925.8888.27====== 800k
0925.8888.29====== 800k
0925.8888.30====== 800k
0925.8888.31====== 800k
0925.8888.40====== 800k
0925.8888.41====== 800k
0925.8888.42====== 800k
0925.8888.53====== 800k
0925.8888.54====== 800k
0925.8888.56====== 800k
0925.8888.60====== 800k
0925.8888.61====== 800k
0925.8888.62====== 800k
0935.17.4444====== Xong
0935.19.4444======
09.4448.2222======
0935.14.3333======
Xong
12tr
12tr
1. Hotline Cố Định Vip Cho Các Công Ty
( Điện Thoại Bàn - Không Dây - Rất Tiện Lợi )

(08) 22.666.888 == Xong
(08)22.666.999 == Xong

(08) 66.52.9999
== 20tr
(08) 66.81.81.81
== 20tr
(08) 22.49.49.49 == Xong
(08) 66.54.8888
== 16tr
(08) 22.31.9999 == Xong
(08) 22.48.9999 == Xong

(08) 22.04.9999 == Xong
(08) 22.01.6666 == Xong
(08) 22.03.6666 == Xong
(08) 22.05.6666 == 12tr
(08) 22.07.6666 == 12tr
(08) 22.086666 == 12tr
(08) 22.096666 == Xong
(08) 22.31.6666 == 12tr
(08) 22.35.6666 == 12tr
(08) 2228.6666 == Xong
(08) 22.05.9999 == Xong
(08) 22.111.555 == 15tr
(08) 22.333.777 == 13tr
(08) 22.444.666 == 13tr
(08) 22.444.777 == 13tr
(08) 22.444.999 == 15tr
(08) 22.06.9999 == Xong
(08) 22.07.9999 == Xong

(08) 66.899.899
== 16tr
(08) 22.155.155
== 15tr
(08) 22.166.166
== 15tr
(08) 22.188.188
== 15tr


2. Hotline Sim Taxi Vip AB.AB.AB

09.65.45.45.45 == Xong
0995.07.07.07 == Xong
09.64.65.65.65
== 28tr
0964.58.58.58 == 38tr
0943.02.02.02 == Xong
0942.61.61.61
== Xong
0935.42.42.42
== 18tr
09.64.62.62.62 == 28tr
0965.01.01.01
== 28tr
0964.23.23.23
== 26tr
0964.25.25.25
== 26tr
0964.30.30.30
== 26tr
0965.20.20.20
== 26tr
0965.03.03.03
== 29tr
0965.04.04.04
== 29tr
0965.14.14.14
==28tr
0965.17.17.17
== 28tr
0965.21.21.21
== 27tr
0965.31.31.31
== 27tr
0965.32.32.32
==28tr
0965.34.34.34
== 28tr
0965.46.46.46
== 29tr
0965.70.70.70
== 30tr
0959.93.93.93 == 12tr ==>> New 100%
0954.95.95.95
== 12tr ==>> New 100%
0954.03.03.03
== 12tr==>> New 100%3. Sim Ngũ Quý - Tứ Quý

0964.333333 == 180tr
0965.111111 == 150tr
0964.111111 == 110tr
096.43.99999 == 145tr
094.9919999 == 75tr
097.40.88888 == Xong
0979.466666 == Xong

096.7377777
== 75tr
097.41.77777 == Xong
098.41.77777 == Xong
0978.477777 == Xong

0965.22.9999
== 85tr
096.9.10.9999
== 61tr
094.357.9999
== 69tr
090.66.49999
== 49tr
0934.71.8888
== 45tr
0945.24.8888
== 45tr
0944.10.8888
== 46tr
0944.138888
== 50tr
0973.278888
== 56tr
096.242.7777
== 18tr
096.90.86666
== 33tr
094.6806666
== 28tr
0964.11.5555
== 23tr
0964.585555
== 19tr
0964.595555
== 19tr
0964.79.5555
== 19tr
0968.27.5555
== 19tr
0967.01.5555
== 19tr
0967.02.5555
== 19tr
0967.03.5555
== 19tr
0967.06.5555 == Xong
096.707.5555== Xong
0967.08.5555
== 19tr
0967.09.5555
== 18tr
0967.12.5555 == Xong
0967.13.5555 == Xong

0967.18.5555
== 19tr
0967.19.5555
== 19tr
0967.37.5555
== 19tr
0967.38.5555
== 19tr
0967.39.5555
== 19tr
094.798.4444
==6tr
09.365.14444
==8tr
0942.88.4444
==8tr
0915.84.3333
==12tr
0944.84.3333
==12tr
0968.75.3333
==15tr
0.92229.3333 == Xong
0963.61.2222
==14tr
0963.19.2222
==14tr
0949.37.0000 == Xong
0902.17.0000 == Xong
0983.42.0000 == Xong

0947.53.0000 == 6tr
0946.23.0000
== 6tr
0947.31.0000
== 6tr
0947.13.0000
== 6tr
4. Taxi ABC.ABC

0933.994.994 == 9tr
0932.220.220 == 8tr

Taxi Vip Đồng Giá 2tr/Số

0925.350.350
0923.394.394
0923.401.401
0923.402.402
0923.403.403
0923.406.406
0923.408.408
0923.409.409
0923.410.410
0923.412.412
0923.470.470
0923.471.471
0923.472.472
0923.374.374
0923.375.375 = Xong
0923.376.376
0923.413.413
0925.964.964
0923.415.415
0923.527.527
0927.073.073
0923.530.530
0923.531.531
0927.064.064 = Xong
0925.346.346
0925.351.351
0925.354.354
0925.670.670
0925.671.671
0925.672.672 = Xong
0925.673.673
0925.674.674
0925.684.684
0925.690.690 = Xong
0925.691.691 = Xong
0925.965.965 = Xong
0927.085.085 = Xong

0927.084.084
0927.083.083
0927.082.082
0927.075.075

0927.074.074
0927.071.071 =
Xong

0927.065.065
Thanks anh em - Quan Tâm

Các Số Đã Bán

096.37.19999==Xong
0968.07.9999==Xong
0934.139999==Xong
09.47.45.9999==Xong
096.94.18888==Xong
0966.277777==Xong
0962.057777==Xong
09.1972.6666==Xong
0962.01.5555 ==Xong
09740.33333== Xong
09.764.33333== Xong
0978.433333==Xong
0975.433333== Xong
0974.633333 ==Xong
09440.83333==Xong
09687.13333==Xong
09.6364.2222==Xong
0963.18.2222==Xong
094.77.01111==Xong
098.7777.333==Xong
098.7777.333==Xong
0963.8888.55==Xong
0969.88.77.99==Xong
09.66.11.00.99==Xong
0947.22.66.55==Xong

0925.368.368==Xong
0932.360.360==Xong
0944.169.169==Xong
0925.299.299==Xong
0963.382.382==Xong
0966.859.859==Xong
0943.341.341==Xong

09.3694.3694==Xong
09.4297.4297==Xong
0975.866888==Xong
0918.32.6868==Xong
0919.32.6868==Xong
0989.666686 = Xong
091.444.6868 = Xong

0949.04.6868==Xong
0946.39.6688==Xong
0946.97.8668==Xong
0917.41.6886==Xong
0917.49.6886==Xong
0933.09.79.79==Xong
0968.59.79.79==Xong
0933.20.79.79==Xong
0969.35.39.39==Xong

Viễn Thông Công Hoàng

Chuyên Sim Số Đẹp Ngũ Quý - Tứ Quý

Nhận Đặt Sim Vip Theo Yêu Cầu

Call :
0945.13.4444

Call : 0902.35.35.35

Call :
(08) 66.52.9999

Add :
393 Trường Chinh - P14 - Tân Bình - Tphcm

Add :
623 Trường Chinh - TSN - Tân Phú - Tphcm