*********

0988886941===550k
0988886971===650k
0988886972===650k
0988886317===850k" đại phát lộc tài Thái Bình"
0988883532===850k
0988883550===850k
0988883507===750k
0988883516===750k
0988883529===750k
0988883563===850k
0988883531===750k
0988883534===750k
0988883523===750k
0988885814===750k
0988885824===750k
0988885976===850k
0988885937===750k
0988885864===850k
0988885650===750k
0988885843===750k
0988885842===750k
0988885872===750k
0988886081===950k
0988885782===950k
0988886584===950k
0988886560===1150k
0988886260===1150k
0988886976===1150k
0988886674===1250k " đại phát lộc, bất tử "
0988886643===1250k" đại phát lộc Đà Nẵng"
0988886984===1250k
0988885853===1250k

0963.199.234===499k"tk 100k"
0973.908.234===499k
0974.689.234===499k
0968.724.345===499k"tk 100k"
0963.180.345===499k
0962.256.345===550k
0962.283.345===499k
0969.297.456===499k"tk 100k"
0962.026.456===650k
0969.143.567===550k
0968.027.567===550k
0963.723.567===550k

0969.126.567===550k
0969.502.678===650k
0969484139===280k
09.689.789.39===650k

096374.9889 ====800k
0966689379====750k
09.6238.0444===499k"lộc mãi tài phát, không tử, tk 100k gói tomato"
0968.925.444===499k"tk 100k gói tomato"
09779.43.000===550k"tk gần 100k gói tomato"
0978237000===600k"tk gần 100k gói tomato"
09888.53.444===999k"tk gần 100k gói tomato"
0977.820.444===550k


0972.976.444===599k
097.4242.444===999k
09848.11.444===699k
09889.57.111===799k
0984.931.000===650k
0986.103.000===750k
0982.916.000===750k
0982285.000===850k
0982293.000===750k
09.789.81.000===750k
09839.54.000===650k
0967.306.000===650k
0967.438.000 ===499k
097.881.3000===650k
0973.297.000===650k
098.63.04000===750k
0967.966.000===750k
0966657000===1250k
09666.46.222===1750k
09666.73.222===1550k

0972.369.669===999k
0967.94.9889===899k
096784.8998===799k
0965478998===799k

0969.31.9889====999k
0982.71.9119===599k
0988.65.5335===650k
0985.000.110===650k
097521.6006===350k
096.479.1881===350k
0978.34.9119===480k
0.9669.1.6006===350k
096487.7007====350k
096420.5665===350k
0963724442 ===350k
lô abba giá call

*********0944.70.1102===750k


*********

0964.56.65.56====1350k
0973.19.91.19===2222k
0965.38.83.38====2222k
0975.67.76.67===1350k
0976.04.40.04===1350k" không tử, tử không, không tử"
0973.04.40.04===1350k" không tử, tử không, không tử"
0977.06.60.06===1450k tròn số
0984.49.49.94===1100k " bạn nào sinh năm 94 cực hay"
0982.45.45.54===950k
cả lô call
*********
097.3967.012===250k
0973.378.012===250k
0973.287.012===250k
0972.476.012===250k
0972.298.012===250k
0972.296.012===250k
0972.430.012===250k
0963.966.012===250k
0963.648.012===250k
0963.629.012===250k


0962.047.123===350k
0969.327.123===399k
0965.127.123===399k
0965.217.123===399k
0965.067.123===399k
0985.219.123===499k
0967.408.123===399k
0985.207.123===499k
0968.608.234===399k
0962.443.234===399k
0965.058.234===399k
0962.180.234===399k
0962.026.234===399k
0962.068.234===399k
0984.376.234===399k
0965.666.234===" đgd"

0964.375.345===399k
0969.217.345 ===399k
0962.056.345===399k
0962.075.345===399k
09.6363.1345===599k

0967.191.456===499k
0.967676.456====799k

0967.928.567===499k

0965.16.4678===699k
0969.064.678===699k
0964336678===799k
0969387789====1111k
cả lô sảnh giá call

*********
096513.9876===399k
097294.8765===299k
096516.7654===299k
097406.7654===299k
097216.7654===299k
097259.7654===299k
098224.7654===299k
097403.6543===299k
098829.5432===299k
097539.5432===299k
096509.5432===299k
097278.5432===299k
097569.5432===299k
096517.5432===299k
096515.5432===299k
097408.5432===299k
097220.5432===299k
097407.4321===249k
096510.3210===249k
cả lô số lùi giá call

*********
0964801986====799k
0967.7.1.1995===1199k
0969.2.4.1995===1199k
0967.5.7.1992===1399k
0967.8.1.1990===1499k

*********
0982.737.688===850k
0982.997.866===950k
0987.133.886===950k
0966.471.688===550k
096.9494.688===850k
09.689.04.686===750k
0969.45.3668===650k

0964.603.688===550k
0969.464.866===550k
09.8387.1686===950k
0965.779.686===1250k
0965.94.1686===650k
0964.110.686===600k" đgd"
0965.389.368===750k
0966689379====750k
0964.575.368===390k
096.4243.868===650k
0986.425.468===450k
0.989.373.368===750k
0975.302.568===450k
0985.190.879===450k
0962.707.386===450k" không thất, tài phát lộc"
09.68.04.07.88===850k" lộc phát, không tử, không thất, mà còn phát phát , sim năm sinh 88 cực đẹp"
0964215866===450k
0964413886===550k
0964.139.886===750k
0964.1.3.4.6.8.9===750k
0964237779===750k
09643.12688===650k
0964015668===650k
096423.9779===950k
0982.256.479===370k
0964711639===170k
0962.01.8679 ====550k" phát lộc thần tài"
0962.115.879 ====350k

0977.81.7939 === 850k" 79 thần tài lớn , 39 thần tài nhỏ"
0975.21.7939 === 850k" 79 thần tài lớn, 39 thần tài nhỏ"


096.2013.486==== 399k"Vĩnh cửu lộc 2013 bốn mùa phát lộc"
0962.495.866===399k
0975.486.986===1200k"bốn mùa phát lộc, vĩnh cửu phát lộc"


*********

0966.486.684==== 899k"bốn mùa lộc phát,lộc phát bốn mùa"
0978.146.641===599k "nhất bốn mùa lôc,lộc bốn mùa nhất"
0966.516.615 ===899k
0978.165.561 ===699k
0963.912.219 ===599k
09.6213.3126 ===499k
09.6283.3826===499k
09.6285.5826===499k
0964.35.00.35===499k*********

0988438887===799k
0965.33.13.23====399k
0966.0000.29===650k
0966.29.25.29===650k
0967.31.30.38===299k
0967888698===750k"toàn 6789"
0964.809.859====299k
0969.20.24.99===199k
0962.296.298===550k
0962.296.299===650k
0978218838===550k
0986608007===380k
09.833338.60===999k" soi gương quá chuẩn"
0985.183.193=== 899k
09.6751.6751===1150k
0964.589.989===999k
0963.498.898===899k
096920.4078====599k
097.466.4078====899k" bốn mùa lộc lộc, bốn mùa không thất bát"

0965.17.0612 "17-ae thái bình không sợ 1 ai"===399k
0982.024.135=== 899k" tiến chẵn 024, tiến lẻ 135 , tiến từ 0-5"
09.73.75.79.78===799k" thần tài - ông địa"
0967.15.13.18====299k
0983.06.60.50===199k
09.63.69.68.60 ===299k
01254.33.44.55 ===899k
09.15.15.18.17 ===599k
09.15.15.13.10 ===599k


lh: 0989.910.910 or 0966.479.479

*********