Bác nào có thì show giúp em nhé.
Dạng như aabbcc ( tiến nhé chứ không phải dạng như 993300 ) hoặc là 863368