LH 01233.071180
Khét bông chân trắng 2,8kg
Clip xổ vs xám 2,5kg

CLick xem clip quần, ảnh mặt mỏ, cặp cán em khét này
http://i1344.photobucket.com/albums/...0/khetbong8kg/