- Tôi có một số giáng hương Nu cần bán (sĩ và lẽ), ai có nhu cầu có thể trao đổi trực tiếp qua sdt: 0986388687 (gặp Hiếu)
ĐÂy là hình mẫu:
- Ngoài ra mình còn cố một số cây cảnh khác như là: cây lộc vừng từ campuchia, vạn niên tùng, mai chiếu thủy, ....vv
Và đây là cây vạn niên tùng:


- Đây là một số hình Mai Chiếu Thủy