Bán:

0926.123333_ 7tr

0969.111.444_9tr

0937.434.434_7tr


call: ===>0.963.913.913


Và thêm 2 em rao cho đứa em:

0968.8.76543===> call 0988.408.226

0965.5.31.31.5===>call 0988.408.226


Up qua up lại 120%.
Thanks tất cả rất nhiều!