Taxi: 0986.490.490 (năm sinh or biển số Hà Nam) giá 5tr.
0987.965.965 giá 5,5tr.
0977.151.151 giá 6tr.
0973.858.858 giá 10tr.
0978910.910 (Lợi nhuận là chín, Uy tín là mười) giá 12tr.
Ngũ 2: 0974.222226 (Mãi mãi Lộc) giá 5tr.
Tất cả đều là sim trả trước chính chủ.
Lh: 0904397577