Em đang cần khoảng 20-50 sim trắng vina (nguyên vĩ chưa sử dụng). A/C nào có cho em xin giá.
SMS: 0943413579