09.66.99.9696
Hàng thuần chủng chỉ có 69 lên phím cực đẹp,cực độc.
ấn đúng 3 phím 069 tròn trịa.
phong thủy cực cao luôn ạ.
giá 14t5 (ae tham khảo liên hệ để đc giá tốt)