Taxi: 0978910.910 (Bảy tám chín mười, chín mười) giá 12tr.
0973.858.858 giá 10tr.
0987.965.965 giá 5,5tr.
0986.490.490 giá 5tr.
0977.151.151 giá 6tr.
Hàng Độc đáo: 0974.222226 (ngũ 2 Mãi mãi Lộc) giá 5tr.
Lh: 0904397577