Bán cả lô giá 1tr2
0988.515.484
0978.989.414
0988.606.242
0977.040.323
0967.939.202
Bác thợ nào máu ôm inbox em có giá thơm nhé !!
Call + SMS 0987066088 !!!!


-)w-)w-)w-)w-)w-)w