Chó ngu đi đâu cũng gặp!
Ai buôn bán cũng gặp những hạng người coi tiền mình là VIP, Coi hàng người khác như cỏ rác rồi đi trả giá bèo bọt, đi phá topic người khác, than xịt khói với chả xịt shit kiểu này chắc close topic theo chúng nó hết!
Chim cò là cái giề mà chú lăn tăn mạ vàng với chả mạ shit... Mẹ người ta chơi tới cái gì còn chưa mạ sắt mạ kẽm nói gì cái mỏ mạ shit của chú!
Có tiền nhìu chơi nhìu, có ít chơi ít không có ngồi câm mồm đừng lăn tăn chọc phá người khác!
Gửi bởi tamnguyenlam
chạy ăn từng ngày muốn xịt khói , làm như ai cũng có vài triệu đồng mua chim chơi , tất nhiên mua bán phải trả giá chứ , ỏai , chim này chắc có nạm vàng ở móng chân chắc