Gà cú lửa bông 2kg1 trạng đá 2kg3, chân chì có phủ địa, gà tơ 10 tháng, mỏ két, chưa làm lông, cự gà tơ cùng trạng, chưa xổ, bổn ông chú dưới Sa Đéc, zin 100% giá 1tr (hoặc đổi 1 con gà tre trạng 1kg1 zin 100% khung hình khá + ae bù mình thêm tiền lúa or 2 con gà tre thì đổi ngang, mình ko đổi gà màu điều + gà đã làm lông vô nghệ)

SĐT 0934850905 Bi 17t (no SMS,tiếc chi 1 cuộc gọi)
Địa chỉ 13 Nguyễn xí F.26 Q.BT (gần BX Miền Đông) tới call mình ra đón
xin chữ úp tks