Hiện mình đang dọn nhà cần thanh lý vườn cây cảnh giá rẻ gồm
30 cây linh sam thành phẩm.
20 phôi linh sam
15 cây sanh công trình
5 gốc sanh dáng làng thành phẩm
60 cây tùng la hán cao 2m
10 cây mai chiếu thủy dáng cổ
8 cây mai vàng....
Liên hể xem cây tại huyện nhà bè.
Đt 0908978228. 0963327265 gap sáu