0965115111
Giá 1.8t

Sim nguyên kít chưa kích hoạt

Gói cước IP 5

Được cộng 35k /1 tháng trong vòng 12 tháng
Miễn phí 350MB lưu lượng data /1 tháng trong vòng 12 tháng