con số 1
chuối bông 1,2 ,tam móng đen, mồng dâu trặp phải ,giá 1,2t

con sô 2
điều bông1kg,chân thắt nhỏ 8 móng đen, mồng dâu nghiên , gia 1,3t


con số3

nhan 1,1kg chân da cam, giá 1,4 t

cosố 4n
điều chân xanh, mồng dâu nghiên 1,1kg, đuôi một bó ,ra chưa đủ, gia 1t

con số 5
gá điều 1,1kg ,mồng là lớn, trặp ,giá1,2t
tất cả là gà đỗ nhà ,bổn khá đá tiền được, lai từ 30 đến 50 ,gà không hớt lông, tuổi gà khoảng8 tháng ,gà đã cự .
anh em có nhu cầu liên hệ : 0969.888.696