Em muốn bán sim 094.996.6696 các bác trả giá cho em con này phát. Em ở Hà Nội