ké thêm 3 sim
0962.334.544 250k
0963.348.438 200k
0967.048.038 150k
kết call 0986 866 977
địa chỉ:số 20 nghách 52/38 đường mỹ đình ,trong cổng thôn phú mỹ ,sau bxe mỹ đình