Cửa hàng thức ăn Chó - Mèo chuyên cung cấp sỉ và lẻ
Thức ăn Chó - Mèo vận chuyển đến toàn quốcBeef Classic - Thức ăn dành cho chó trưởng thành

15.000/gói (400gr)
Trên 20 gói 14.000/gói
Trên 1 bao (50 gói) - 640.000/baoMe-O (Thức ăn dành cho Mèo)


25.000/gói
Trên 10 gói -> 24.000/gói
Trên 1 bao (20 gói) - 420.000/baoFelipro - Thức ăn dinh dưỡng dành cho Mèo


30.000/gói (500gr)
Trên 5 gói -> 25.000/gói
Trên 10 gói -> 23.000/gói
Trên 1 bao (16 gói) 360.000/baoThức ăn dành cho Mèo con

Gói 200gr - 10.000/gói