Em muốn tìm đích danh 0908082013, gọi vào số đang tạm khóa, chắc là card, muốn nhờ ae TQ tìm giúp, em xin hậu tạ

Nếu tìm được ae xin gọi vào 0947555999, rất cảm ơn!