cần thanh lý con gà điều lai 25% do đuôi ben wa nên phá ngang cho dễ cáp gà chạng 1kg050 win dc 8x cái thứ 9 do đá ẩu còn tang và đang đâm lông đem đi đá bị đá ói bị đâm ngay chỗ cũ gần đít chịu ko nổi nên chạy.gà thua đã lâu do nhìu gà wa nên bán cho AE nào cản mái hoặc đá lấu.giá ra đi 450k fix cho AE nhiệt tình.AE wa đem gà theo xổ nhé.

LH:01284277088 (phong 24t) hoặc AE tới đầu hẻm 1133 đường 3 tháng 2 F6Q11 gọi mình ra đón,quẹo vô hẻm thấy trước cửa nhà có chậu cát to màu đỏ là nhà mình.
AE đi ngang cho xin chữ up,để lại link mình trả lễ nhiệt tình.
thanks AE đọc tin