Như tiêu đề thì e đang cần gấp 2 em 10 số đuôi như trên..
Viettel đuôi 220692
Viettel hoặc Vina đuôi 141087

Bác nào có sms cho e vào chữ ký nhé..
Thanks các bác...