như tiêu đề đang tìm 1 em vietell 09(6,7,8)...25.08.92 ai có inbox và cho cái giá yêu cho mk nhé.chi tiết liên hệ chữ ký nhé các ty