Em lấy đc ít tam hoa 8 - 9 rồi. giờ cần ít tam hoa 2 - 3 - 5 nữa . đầu 016 VT . mỗi loại khoảng 10 số giá tốt. Ai có sms báo giá cho em qua : 0969.940.999 nhé

thanks các bác !