Mong MOD thông cảm, tìm nát five.vn mà ko có. nên xin để cho topic của em vài ngày, tìm dc chim e close ngay. Em rất cám ơn.
Tình hình máu me sâu đầu đỏ trở lại, nên cần tìm 1 con mồi đi đánh giải trí cuối tuần. trống hoặc mái nhé.
Anh em nào có mà ko chơi hay muốn bán thì để lại em. Em rất cám ơn.
Em cần chim đánh văn nghệ, hoặc mồi càng dzữ càng tốt. Nết chơi bền tốt là dc. Thích hợp thì tiền nào của đó thôi.
Call hoặc sms nếu e ko nghe máy: 0188 2566 503. EM ở Q5 nhé