097 683 7888 - 5.5t
0965 115 111 - 1.8t

Cả 2 sim đều nguyên kít
Riêng em 0965 115 111 là gói cước IP5


Được cộng 35k /1 tháng trong vòng 12 tháng
Miễn phí 350MB lưu lượng data /1 tháng trong vòng 12 tháng