Mình ở Bình Thạnh, mình chuyên thâu mua lại lửa bổi, lửa thuộc đuôi dài không biết hót, hót dở giá cao
liên hệ
: Phong 0982.034.514