PlyYêu cầu VT 10 số. . 5 số liền nhau , đuôi từ 65 đến 69 là ok.
cần gấp báo khách, giá cả nhanh gọn.. ace có hàng show e múc liền..ace nào đi ngang có khả năng thì kiếm giúp e e gửi cafe. ko thì đá no lên giùm nhé. hj..
Ply
LH TÀI: 0973.44.33.66