CẦN TIM SIM
09xxx320.320
Trả trước hay Ck cũng được
ai có sms cho e
lh: 0965.766.866