Do nhim nheu khong co chuong du nen minh can thanh ly bot 2 nhim cai mau sicola va 1 nhim duc mau sicola . Nhim nha minh tat ca deu khoe manh khong benh tat va khong trung huyet nha . Cai 350k/con ;duc 150k/con . Ai co nhu cau mua het ve nuoi de sinh san thi lien he minh giam gia cho . dt:08.62752824