cần nhập lô 668 686 688 868 886 ace nào có LH 0967681234 yahoo: Be_Coj_Kut3_9xbn Gmail: toansatbn@gmail.com