MS1 GA CHUỐI TRẮNG CHÂN 3 HÀNG VẢY 650G EM NÀY NUÔI MAX 750G HÌNH RẤT ĐẸP XỔ RẤT LÌ LỢM NÉT ĐÁ HAY VÀ RA CHAN RẤT MẠNH GÀ ZIN 100% CHUA XUỐNG CỌNG LÔNG GAY VÀO BIẾT ĐÁ LÔNG GÀ NÀY 9.5 THÁNG AE VỀ NUÔI 2 TUẦN ĐÁ 0K KO SỢ CON NÀO NHA AE GIÁ EM NÓ 350K CHÂN CAO GIÒ NHA AE[IMG] AE CÓ THÊ[/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
AE CÓ THỂ ĐEM CỌP BEO QUA XỔ THOẢI MÁI NHA
MS2 GÀ ĐIỀU BÔNG LAI 50% GÀ 9 THÁNG AE CÓ THỂ XỔ THOẢI MÁI LUÔN CẶP CÁN NHỎ NHƯ ỐNG HÚT CHÂN VÀNG 8 MÓNG ĐEN CÓ BỚT XANH BEN CHÂN TRÁI NHA AE MỒNG CHỈ THIÊN GÀ TRẠNG 1.25KG NẾU MAX 1.3KG AE CỨ BẮT GÀ QUA XỔ GÀ NAY AE NUÔI THÚC MỒI 3 TUẦN ĐÁ OK CHÂN CAO NHƯ SIÊU MẪU HÌNH LÔNG NHƯ GÀ 1.6KG EM NÀY MINH ĐỂ AE 900K VỀ CHOI THỬ ĐƯƠC ALO CHO MINH TIẾP VÌ LÀ GÀ NHÀ ĐỔ RA GÀ CHƯA ĐỤNG TỚI CỌNG LÔNG[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
UY TÍN LÀ TIÊU CHÍ LÀM ĂN CỦA MÌNH CÓ SAO NÓI VẬY NHA AE MONG AE ỦNG HỘ
AE CÓ Ý MUA MINH SẼ FIX XANG CHO NHA
Đ/C 1107/32 PHẠM THẾ HIỂN Q8 CALL 01639073847 PHÚC NO SMS NHA AE THANKS